PARKEN 2020

RUSSEBUSS AV

KVALITET

Klassisk russebuss med stort lyd og lysanlegg, 24 sitteplasser + sjåfør.

Bilder av bussen

HAR DU LYST TIL Å LEIE

PARKEN 2020?

Ta kontakt med oss for henvendelser rundt leie av Parken 2020.