LOS SANTOS 2022

RUSSEBUSS AV

KVALITET

Klassisk russebuss med stort lyd og lysanlegg, 20 sitteplasser + sjåfør.

Bilder av bussen